Quản Trị Sản Xuất Và Điều Hành (Bậc Đại Học)

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM

736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Sản Xuất Và Điều Hành (Bậc Đại Học)

Chuyên ngành Quản trị sản xuất và điều hành đào tạo các cử nhân nắm vững kiến thức về công tác tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp và công tác hoạch định như dự báo nhu cầu, hoạch định công suất, hoạch định nhu cầu vật tư, cũng nhằm đào tạo các kỹ năng quản trị tác nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng, quản trị chất lượng . . . và công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo sản phẩm sản xuất đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam cũng như trên thế giới đúng thời gian với chi phí và thời gian ít nhất. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí giám đốc sản xuất, bộ phận kế hoạch, bộ phận điều độ sản xuất, bộ phận đảm bảo chất lượng… trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị sản xuất và điều hành

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Sản Xuất Và Điều Hành (Bậc Đại Học)


Bậc Đại học thời gian đào tạo là 4 năm - Quy trình đào tạo gồm có 3 giai đoạn:
- Học kỳ 1, 2, 3 : Kiến thức giáo dục đại cương
- Học kỳ 4, 5, 6, 7 : Kiến thức cơ sở khối ngành và chuyên ngành
- Học kỳ 8 : Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp

Trường Đại Học Hùng Vương TP.HCM
736 Nguyễn Trãi, P. 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0838553675
Website: http://www.hungvuong.edu.vn - Email: dhv@hungvuong.edu.vn
Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo của Đảng và Nhà nước theo Nghị Quyết Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII, ngày 14/01/1993, một số trí thức do cố Giáo sư, Thạc sĩ y khoa Ngô Gia Hy đứng đầu đã dự định thành lập một trường Đại học Tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 09/1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó đã ký Quyết định số 240/TTg ban hành Quy chế đại học Tư thục. Tuy nhiên, qua xem xét, thăm dò, điều tra dư luận xã hội, nhận thấy việc mở Trường “Tư thục” ở nước ta còn quá mới mẻ, nên ngày 2/1/1994 Bộ GD&ĐT lại ban hành quy chế tạm thời số 196/TCCB về trường Đại học Dân lập do GS. Trần Hồng Quân (lúc đó là Bộ trưởng) ký. Do có sự điều chỉnh đó nên một số trí thức đã đề nghị thành lập Hội đồng sáng lập (HĐSL) trường Đại học Dân lập Hùng Vương và đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận số 2395/QĐ-TCCB ngày 03/11/1993.
Đồng bộ tài khoản