Quy Trình Kiểm Định An Ninh Mạng

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học An Ninh Mạng

Khóa học cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hành về quy trình kiểm định bảo mật hệ thống, nhằm phát hiện các lỗi bảo mật có thể bị tấn công bởi attacker. Hướng dẫn các phương pháp và thủ tục tấn công và qua đó đề ra giải pháp khắc phục, xử lý. Kết quả đạt được sau khóa học:
- Kỹ năng khảo sát tổng thể an toàn an ninh hệ thống mạng như: tưởng lửa, web server; mail server; an ninh mạng nội bộ; an ninh hệ thống dữ liệu,…
- Kỹ năng phân loại tài nguyên thông tin và đánh giá mức độ bảo mật của tài nguyên;
- Kỹ năng phân loại vai trò, trách nhiệm của người quản trị và người sử dụng.
- Hiểu quy tắc, yêu cầu và hướng dẫn quy trình đảm bảo an ninh hệ thống mạng nội bộ.
- Thực hiện quy trình kiểm soát truy cập tại chỗ và từ xa,.
- Thực hiện quy trình sao lưu, dự phòng thông tin.
- Thực hiện giám sát và ghi nhật ký kiểm định an ninh mạng.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ chuyên trách CNTT, chuyên viên bảo mật hệ thống, và nhân viên quản lý mạng

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học An Ninh Mạng


- Phần 1: Kiểm định an toàn mạng: hoạch định, phạm vi và thăm dò
- Phần 2: Kiểm định an toàn mạng: dò quét
- Phần 3: Kiểm định an toàn mạng: khai thác lỗ hổng
- Phần 4: Kiểm định an toàn mạng: tấn công mật khẩu
- Phần 5: Kiểm định an toàn mạng: mạng không dây và ứng dụng web
- Phần 6: Thực hành trên môi trường giả lập và Capture the Flag

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản