Sư Phạm Âm Nhạc

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc có trình độ Cao đẳng phải:
- Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo..
- Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/ dạy học môn Âm nhạc ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Âm nhạc còn phải dạy được môn thứ hai khác ngoài môn Âm nhạc trong kế hoạch dạy học ở THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, các tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT yêu thích sư phạm âm nhạc.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Âm Nhạc


- Guitare
- Ký xướng âm
- Lịch sử âm nhạc
- Organ
- Thanh nhạc
- Tin học chuyên ngành âm nhạc
- Giáo dục quốc phòng
- Guitare
- Hòa âm
- Ký xướng âm 3
- Dàn dựng chương trình tổng hợp
- Phương pháp nghiên cứu KHGD
- Âm nhạc
- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở THCS
- Thực tập sư phạm
- Tiếng Anh chuyên ngành âm nhạc
- Phân tích tác phẩm âm nhạc
- Quản lý HCNN và quản lý ngành
- Thực tập sư phạm
- Khóa luận tốt nghiệp (SPAN)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
689 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Long Toàn, Vũng Tàu
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (064)3826644
Website: http://cdspbrvt.edu.vn - Email: cdspbrvt@gmail.com
Trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu trực thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; liên kết với các trường đại học đào tạo trình độ đại học một số ngành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhu cầu của người học. Nhà trường có bề dày truyền thống xây dựng, phấn đấu, trưởng thành qua nhiều tên gọi gắn với việc thành lập, chia tách tỉnh và sự phát triển đi lên của nhà trường: Trường sư phạm cấp 1 Đồng Nai (năm 1975) trên cơ sở tiếp quản trường Sư phạm Phước Tuy (cũ), trường Trung học sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu (năm 1991), trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 2000).
Đồng bộ tài khoản