Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học

Thực hiện công văn số 6521/BGĐT-GDDH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của bộ giáo dục và đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, Học viện báo chí và tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành báo chí học khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Chương trình đào tạo của chúng tôi luôn có những chính sách ưu tiên trong quá trình tuyển sinh như cộng một điểm vào thang điểm cho những người có thời gian công tác hai năm trở lên tại các xã của vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, con thương binh, liệt sĩ và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của nhà nước.

Đối Tượng Tham Gia

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành và đạt loại khá trở lên; Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành nhưng khác chuyên ngành, ngành gần và có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do học viện báo chí và tuyên truyền cấp (phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi)
- Có bằng tốt nghiệp ngành khác có giấy chứng nhận chuyển đổi các môn học do học viện báo chí và tuyên truyền cấp (phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi)

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Báo Chí Học


- Cơ sở lý luận báo chí
- Lý thuyết truyền thông
- Tác phẩm truyền thông
- Tác phẩm báo chí đại cương
- Các loại hình báo chí hiện đại
- Lao động nhà báo

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản