Thạc Sĩ Nuôi Trồng Thủy Sản

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Nuôi Trồng Thủy Sản

Đào tạo những cán bộ có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ của đất nước. Trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và có khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
Mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức
+ Đổi mới và nâng cao kiến thức về khoa học cơ bản và chuyên ngành.
+ Đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành phù hợp với
sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới và của ngành Nuôi trồng thủy sản.
- Kỹ năng
+ Có khả năng độc lập nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào thực tế nghiên
cứu, sản xuất thuộc ngành Nuôi trồng thủy sản.
+ Có khả năng phân tích, tổng hợp, rút ra nhận xét độc lập của mình trước vấn đề kỹ thuật và
xã hội có liên quan đến nghề nghiệp đặt ra.
- Năng lực
+ Nắm vững và có khả năng nghiên cứu khoa học và giảng dạy đại học.
+ Có khả năng làm việc tốt tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và quản lý có liên quan
đến nuôi trồng thủy sản.
+ Có thể làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy đỉnh tuyển sinh cấp bậc thạc sỹ của trường.

Thời Lượng

2 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Nuôi Trồng Thủy Sản


- Phần kiến thức chung
+ Triết học / Philosophy
+ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Research Methodology
+ Khoa học quản lý/Management Science
- Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành
+ Sinh học phát triển động vật thủy sản / Developmental Biology in Aquatic Animals
+ Di truyền và chọn giống thủy sản / Genetics and Selective Breeding for Aquaculture
+ Sinh lý – sinh hóa dinh dưỡng động vật thủy sản / Physiology – Biochemistry Nutrition of Aquatic Animals
+ Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nâng cao / Advanced Technology in Aquaculture
+ Kỹ thuật nuôi thức ăn sống / Live Feed Culture
+ Quản lý sức khỏe động vật thủy sản / Aquaculture Animal Health Management
+ Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản / Environment and Aquatic Resource Management
+ Nội tiết học / Endocrinology
+ Sinh thái học nghề cá / Fisheries Ecology
+ Công nghệ sản xuất thức ăn tổng hợp / Technology of Pellet Feed Manufacturing
+ Phát triển nguồn lợi rong biển / Seaweed

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản