Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp

Trong bất kỳ quốc gia nào, ở các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kinh tế… kế toán bao giờ cũng có vị trí đặc biệt quan trọng. Kế toán ở các Doanh nghiệp là bộ phận không thể thiếu ở bộ máy hoạt động của Doanh nghiệp đó. Nghề kế toán đòi hỏi bạn phải trung thực, cẩn thận, năng động, sáng tạo…Kế toán doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người làm kế toán phải được cung cấp các công cụ tự động hóa hiệu quả và đáng tin cậy.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông,
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp


- MS Access
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Kế toán quản trị
- Kế toán tài chính
- Kiểm toán căn bản
- Sổ sách kế toán
- Bài tập lớn sổ sách kế toán
- Excel kế toán
- Access kế toán
- T. Hành Tin học kế toán
- Thực tập tốt nghiệp (5 tuần)
- Thi tốt nghiệp môn chính trị
- Kiến thức lý thuyết tổng hợp 3
- Kiến thức thực hành nghề nghiệp

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản