Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Khóa Học Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Giới Thiệu Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Nha Trang - NTU

- Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường.
- Sử dụng hợp lý diện tích đất hiện có và mở rộng thêm diện tich đất để xây dựng các cơ sở thực tập, thực hành, sản xuất của các ngành đáp ứng yêu cầu phát triển.
- Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả
- Hoàn thiện, duy trì, nâng cấp, sử dụng hiệu quả diện tích sàn xây dựng hiện có.
- Đầu tư xây dựng mới giảng đường, ký túc xá, phòng thí nghiệm, cơ sở thực nghiệm.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Trường Đại Học Nha Trang
Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0583 831 149
Fax: 0533831147
Website: http://www.ntu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản