Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch

Du lịch là hoạt động của con người đi ra khỏi nơi sống và làm việc thường xuyên của mình, đến những nơi khác với mục đích nhất định như tham quan, tìm hiểu, nghỉ ngơi, chữa bệnh, vui chơi giải trí, tôn giáo - tâm linh mà không nhằm mục đích kiếm tiền. Làm du lịch là tổ chức các dịch vụ phục vụ những nhu cầu du lịch của khách như: đi lại, ăn ở, vui chơi, nghỉ ngơi, thăm viếng, tham quan, khám phá, thử thách...Người làm nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là người quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch; nhận thông tin từ các chương trình du lịch để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết những phát sinh, yêu cầu của khách do hướng dẫn viên báo về; nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách về chương trình du lịch của đơn vị mình, thiết kế các chương trình du lịch... Nếu hướng dẫn viên du lịch phải đi lại thường xuyên theo các tour thì công việc của người quản trị dịch vụ du lịch diễn ra chủ yếu trong văn phòng.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành.
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Trung học bổ túc, Trung học nghề;
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch


- Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
- Kinh tế du lịch
- Quản trị học
- Giáo dục thể chất 3
- Sinh thái và môi trường
- Địa lý du lịch
- Marketing du lịch
- Học phần bắt buộc
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Quản trị nhân lực
- Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch
- Tiếng Anh du lịch
- Học phần tự chọn
- Kinh tế lượng
- Luật du lịch Việt Nam và quốc tế
- Quản trị ẩm thực
- Công nghệ phục vụ buồng, bàn, quầy bar
- Quản trị sự kiện và hội nghị
- Quản trị kinh doanh khách sạn
- Quản trị chiến lược

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản