Nuôi Trồng Thủy Sản (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản (Hệ Cao Đẳng)

Đào tạo kỹ sư có kiến thức, kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tiễn bao gồm các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ở năm học cuối, sinh viên có thể chọn lựa một trong hai chuyên ngành: nuôi trồng hoặc bệnh học thủy sản. Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn về các hệ thống nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về các công nghệ sản xuất thức ăn, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về quản lý môi trường nuôi, phòng trị bệnh và quản lý chất lượng các sản phẩm thủy sản; có kiến thức về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; có kiến thức về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Nuôi Trồng Thủy Sản (Hệ Cao Đẳng)
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Trung học bổ túc, Trung học nghề;
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản (Hệ Cao Đẳng)


- Pháp luật đại cương
- Tâm lý học đại cương
- Thực hành văn bản tiếng Việt
- Lôgic học đại cương
- Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản
- Bệnh học thủy sản
- Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt
- Sản xuất giống và nuôi cá biển
- Sản xuất giống và nuôi giáp xác
- Thực tập Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ
- Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản
- Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh
- Khuyến ngư và phát triển nông thôn
- Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
- Marketing căn bản
- Ô nhiễm môi trường nước
- Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện trong nuôi trồng thủy sản.

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản