Công Nghệ Sinh Học (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học (Hệ Cao Đẳng)

- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Công nghệ sinh học cung cấp cho người học môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, sức khỏe, có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng thực hành thành thạo và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường trong ngành Công nghệ sinh học và ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan.
- Cử nhân tốt nghiệp trình độ cao đẳng Công nghệ sinh học có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:
+ Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Có ý thức tu duỡng đạo đức, học tập không ngừng và rèn luyện sức khỏe bản thân.
+ Có kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành thành thạo về Công nghệ sinh học đáp ứng yêu cầu thực tế bao gồm xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh và sinh học phân tử, phân tích vi sinh trong các mẫu thực phẩm và môi trường, cũng như nuôi cấy mô và tế bào thực vật.
+ Có khả năng sản xuất, vận hành quy trình sản xuất một số sản phẩm Công nghệ sinh học chủ yếu.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành: Công nghệ sinh học. Cụ thể:
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp;
- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN&DN số 10/TT - LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GDĐT.

Thời Lượng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Sinh Học (Hệ Cao Đẳng)


- Khối lượng kiến thức toàn khóa:
+ Tổng số tín chỉ: 90 (không kể khối lượng kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh).
+ Tổng số học phần tích lũy: 35
- Nội dung chương trình:
+ Các học phần tự chọn
+ Pháp luật đại cương
+ Quản trị học
+ Tâm lý học đại cương
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Cơ sở văn hóa Việt nam
+ Công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến thực phẩm
+ Kỹ thuật nuôi trồng tảo biển
+ Kỹ thuật sản xuất rau an toàn.

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản