Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Xây Dựng (Hệ Cao Đẳng)

- Chương trình đào tạo cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình, chú trọng đến công trình dân dụng và công trình công nghiệp.
+ Đào tạo sinh viên đạt được trình độ chuyên môn đủ để công tác trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công, giám sát thi công, quản lý xây dựng và thẩm định công trình.
+ Rèn luyện sinh viên về đạo đức, chính trị, tư tưởng và nếp sống lành mạnh.
+ Có các kỹ năng mềm, cụ thể là: khả năng tự học; giao tiếp và truyền đạt thông tin; làm việc theo nhóm; sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh tối thiểu đạt TOEIC 350 điểm hoặc tương đương) phục vụ công việc chuyên môn.
+ Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập và phát triển trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Cụ thể:
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp
- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN&DN số 10/TT - LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GDĐT.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Xây Dựng (Hệ Cao Đẳng)


Khối lượng kiến thức toàn khóa: Số tín chỉ: 90
- Cơ học lý thuyết
- Sức bền vật liệu
- Họa hình - Vẽ kỹ thuật
- Vẽ xây dựng
- Địa chất công trình
- Cơ học kết cấu 1
- Cơ học đất
- Trắc địa
- Vật liệu xây dựng
- Kiến trúc
- Máy xây dựng
- Kỹ thuật điện
- An toàn lao động
- Cấp thoát nước
- Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản