Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành (Hệ Cao Đẳng)

- Chương trình đào tạo cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Mục tiêu cụ thể: SV tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:
+ Lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức, trách nhiệm công dân, văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật; ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.
+ Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo.
+ Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh du lịch như: khách sạn; nhà hàng; lữ hành; nghiệp vụ tổ chức sự kiện và hội nghị.
+ Có kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề tác nghiệp trong tổ chức hoạt động kinh doanh trong khách sạn - nhà hàng - lữ hành; thực hiện thiết kế, tổ chức và điều hành một tour du lịch trọn gói; hướng dẫn tour du lịch; thiết kế và tổ chức các sự kiện và hội nghị kỹ năng phân tích hành vi - tâm lý du khách; lập phương án kinh doanh cho cơ sở.
+ Có các kỹ năng mềm như: làm việc độc lập; làm việc theo nhóm và với cộng đồng; giao tiếp và truyền đạt thông tin; thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề; quản lý và lãnh đạo nhóm; sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ (tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 350 điểm hoặc tương đương) phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Cụ thể điều kiện như sau:
- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp;
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN&DN số 10/TT - LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GDĐT.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành (Hệ Cao Đẳng)


Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 TC (không kể kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý thống kê kinh tế
- Nguyên lý kế toán
- Marketing căn bản
- Quản trị học
- Địa lý du lịch
- Marketing du lịch
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Quản trị nguồn nhân lực
- Kiến thức ngành
- Các học phần bắt buộc
- Tuyến điểm du lịch
- Kinh tế du lịch
- Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch
- Quản trị sự kiện và hội nghị.

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản