Kinh Tế Và Quản Lý Thủy Sản

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Thủy Sản

Kinh tế và Quản lý thủy sản là ngành đầu tiên của Khoa Kinh tế, trường ĐH Thủy sản trước đây (ĐH Nha Trang ngày nay), đã có lịch sử phát triển hơn 30 năm.“Kinh tế và quản lý thủy sản” nằm trong khối ngành kinh tế, đào tạo cử nhân kinh tế chuyên về thủy sản, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản lý phục vụ cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước trong lĩnh vực thủy sản.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Kinh Tế Và Quản Lý Thủy Sản.
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Trung học bổ túc, Trung học nghề;
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Thủy Sản


- Kinh tế học nghề cá
- Qui hoạch và quản lý ngành thủy sản
- Quản trị doanh nghiệp thủy sản
- Quản trị chất lượng thủy sản
- Thương mại thủy sản
- Kinh tế tài nguyên và môi trường
- Marketing thủy sản
- Lập và thẩm định dự án đầu tư
- Phương pháp nghiên cứu kinh tế
- Dự báo kinh tế và kinh doanh
- Quản trị chuỗi cung ứng
- Thiết kế bản đồ qui hoạch bằng công nghệ.

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản