Nuôi Trồng Thủy Sản

Trường Đại Học Nha Trang - NTU

Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản

Nuôi trồng thủy sản là một khái niệm dùng để chỉ tất cả các hình thức nuôi trồng động thực vật thủy sinh ở các môi trường nước ngọt lợ mặn (Pillay, 1990). Đây là một lĩnh vực rất rộng và là một nghề ngành nghề đang phát triển rất mạnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long sau cây lúa. Là một kỹ sư Nuôi trồng thủy sản bạn sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực thủy sản. Bạn sẽ có được khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo, các cơ sở có liên quan đến ngành thủy sản. Bất cứ ngành học nào cũng phải học những kiến thức đại cương. Còn về chuyên ngành bạn sẽ được học đầy đủ những kiến thức liên quan đến ngành mình.

Đối Tượng Tham Gia

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Nuôi Trồng Thủy Sản.
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Trung học bổ túc, Trung học nghề;
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên Bộ Y Tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ GD&ĐT.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản


- Vật lý đại cương
- Biến đổi khí hậu
- Giáo dục bảo vệ môi trường
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Sinh thái thủy sinh
- Sinh lý động vật thủy sản
- Mô và phôi động vật thủy sản
- Vi sinh vật
- Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản
- Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Miễn dịch học và ứng dụng nuôi thủy sản
- Viễn thám và thông tin địa lý.

Trường Đại Học Nha Trang - NTU
Số 2, Đường Nguyễn Đình Chiểu , Quận Nha Trang , Khánh Hòa
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 0583831149
Website: http://www.ntu.edu.vn -
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đã có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.
Đồng bộ tài khoản