Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về Quan hệ Quốc tế có trình độ ở bậc sau Đại học, kỹ năng nghề nghiệp đối ngoại thuần thục để có thể làm việc độc lập trong nghiên cứu cũng như giảng dạy Quan hệ Quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam, có khả năng giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn liên quan đến lĩnh vực đối ngoại và hợp tác Quốc tế, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đối ngoại, hợp tác Quốc tế ở thời kỳ đổi mới và hội nhập khu vực và thế giới, phục vụ một cách có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (MA degree in International Relations). Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế sẽ được thực hiện theo hình thức tập trung.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định ở Điều 6 Quy định đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 163/2011/QĐ-HVNG ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế


- Khối kiến thức chung
- Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Luận văn

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV
69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540
Website: http://www.dav.edu.vn - Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.
Đồng bộ tài khoản