Thạc Sĩ Kinh Tế Quốc Tế

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh Tế Quốc Tế

Chương trình đào tạo Thạc Sĩ Kinh tế Quốc tế đặt mục tiêu đào tạo cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích chuyên môn sâu về các vấn đề Kinh tế Quốc tế ở bậc sau Đại học, kỹ năng nghề nghiệp về kinh tế quốc tế để có thể làm việc độc lập trong nghiên cứu cũng như giảng dạy Kinh tế Quốc tế, sử dụng thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng áp dụng tri thức vào thực tiễn công tác tại những ngành, nghề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế Quốc tế, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của hoạt động đối ngoại, hợp tác Quốc tế trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng. Học viên theo học chương trình sẽ được đào tạo và định hướng để có thể rèn luyện, phát triển kỹ năng nghiên cứu các vấn đề khoa học nói chung và các vấn đề kinh tế Quốc tế nói riêng một cách độc lập, tự giác và hiệu quả. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Quốc tế (Tên tiếng Anh: Master degree in International Economics). Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế sẽ được thực hiện theo hình thức tập trung.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định ở điều 6 Quy định đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao do Giám đốc Học viện Ngoại giao ban hành theo Quyết định số 163/2011/QĐ-HVNG ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh Tế Quốc Tế


- Khối kiến thức chung
+ Phương pháp NC KHXH
+ Triết học
- Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Luận văn

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV
69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540
Website: http://www.dav.edu.vn - Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.
Đồng bộ tài khoản