Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.

Cơ Sở Vật Chất Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

Phòng học, giảng đường được nâng cấp và trang bị khá hoàn chỉnh, giáo trình, tài liệu được tăng cường, thiết bị thực hành thí nghiệm, phòng máy vi tính và các phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập được trang bị khá đầy đủ, đồng bộ, hiện tại, đáp ứng yêu cầu hiện tại của trường.

Thông Tin Liên Hệ Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540, Fax: (04)38343543
Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Website: http://www.dav.edu.vn

Đồng bộ tài khoản