Cử Nhân Ngành Luật Quốc Tế

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Luật Quốc Tế

Đào tạo cử nhân ngành Luật Quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức và sức khoẻ, có khả năng vận dụng kiến thức về pháp luật quốc tế và ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt nam. Được trang bị phương pháp và kỹ năng thực hành, bước đầu có định hướng chuyên sâu về pháp luật quốc tế để có thể giải quyết các vấn đề pháp lý trong quan hệ Quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình học có thể làm việc tại các bộ phận về luật pháp Quốc tế, luật pháp hoặc hợp tác Quốc tế của hầu hết các bộ ngành và các cơ quan nhà nước, các công ty kinh doanh tư nhân, TNHH, công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và công ty nhà nước, đặc biệt các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ Quốc tế...

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi công dân thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, tôn giáo không hạn chế tuổi có đủ các điều kiện dưới đây đều được quyền dự thi vào ngành Luật quốc tế (thi khối A, D1, D3):
+ Trình độ văn hóa: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Có đủ sức khỏe học tập và lao động
+ Không trong giai đoạn bị kỷ luật, truy cứu hình sự, hoặc truy tố hay trong thời gian thi hành án

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Luật Quốc Tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức ngành chính
+ Kiến thức ngành phụ ngoại ngữ
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV
69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540
Website: http://www.dav.edu.vn - Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.
Đồng bộ tài khoản