Cử Nhân Ngành Ngôn Ngữ Anh

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Ngôn Ngữ Anh

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập Quốc tế. Nắm vững kiến thức chuyên môn cơ bản và một số kỹ năng thực hành về quan hệ Quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi công dân thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, tôn giáo không hạn chế tuổi có đủ các điều kiện dưới đây đều được quyền dự thi vào ngành Ngôn ngữ Anh - Quan hệ quốc tế (thi khối D1, tiếng Anh nhân hệ số 2)
+ Trình độ văn hóa: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Có đủ sức khỏe học tập và lao động
+ Không ở thời kỳ kỷ luật hoặc truy cứu hình sự, bị truy tố hay trong thời gian thi hành án, và không vi phạm các quy định khác do Nhà nước ban hành

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Ngôn Ngữ Anh


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV
69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540
Website: http://www.dav.edu.vn - Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.
Đồng bộ tài khoản