Cử Nhân Ngành Quan Hệ Quốc tế

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Quan Hệ Quốc tế

Đào tạo cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế có lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm đương các công việc đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp, nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi công dân, không hạn chế tuổi, có đủ điều kiện dưới đây đều được dự thi theo các khối A, A1, D1, D3:
+ Trình độ văn hoá: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Có sức khoẻ học tập và lao động
+ Không ở thời kỳ kỷ luật hoặc truy cứu hình sự, bị truy tố hay trong thời gian thi hành án; và không vi phạm các quy định khác do Nhà nước ban hành

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Quan Hệ Quốc tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin I
+ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin II
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ cơ sở 1
+ Ngoại ngữ cơ sở 2
+ Ngoại ngữ cơ sở 3
+ Tin học
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chung của ngành
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành
+ Kiến thức chuyên sâu tự chọn
+ Kiến thức bổ trợ
+ Kiến thức tự chọn
+ Thực tập tốt nghiệp, làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV
69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540
Website: http://www.dav.edu.vn - Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.
Đồng bộ tài khoản