Cử Nhân Ngành Truyền Thông Quốc Tế

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Truyền Thông Quốc Tế

Đào tạo cử nhân Truyền thông Quốc tế có phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe và năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn trong sự nghiệp xây dựng đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Những vị trí mà các cử nhân Truyền thông Quốc tế có thể đảm nhận khá đa dạng, bao gồm: Vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ hoạch định chính sách hoặc tác nghiệp thực tế tại các bộ phận phụ trách thông tin đối ngoại và hợp tác Quốc tế của các cơ quan quản lý nhà nước tại các phòng PR (quan hệ công chúng) của các cơ quan doanh nghiệp, vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về truyền thông quốc tế, PR, ngoại ngữ chuyên ngành, tại các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng.

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi công dân, không hạn chế độ tuổi, có đủ điều kiện dưới đây đều được dự thi theo khối A, D1, D3:
+ Trình độ văn hoá: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Có sức khoẻ học tập và lao động
+ Không ở thời kỳ kỷ luật hoặc truy cứu hình sự, bị truy tố hay trong thời gian thi hành án, và không vi phạm các quy định khác do Nhà nước ban hành

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Truyền Thông Quốc Tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức ngành chính
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV
69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540
Website: http://www.dav.edu.vn - Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.
Đồng bộ tài khoản