Cử Nhân Ngành Kinh Tế Quốc tế

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV

69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Kinh Tế Quốc tế

Quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam đang đặt ra một nhu cầu cấp thiết đối với phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là yêu cầu đào tạo và phát triển một đội ngũ lao động trẻ có kiến thức và hiểu biết vững vàng về lĩnh vực kinh tế Quốc tế, có khả năng phân tích chính sách, khả năng ngoại ngữ cũng như được trang bị các kỹ năng về quan hệ đối ngoại để có thể đảm đương một cách hiệu quả các vị trí mà xã hội đặt ra trong quá trình hội nhập. Đứng trước yêu cầu đó, chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh Tế Quốc tế được thiết kế theo mô hình ngành chính phụ, trong đó ngành chính Kinh Tế Quốc tế nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức cơ bản và có hệ thống về kinh tế quốc tế, tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng là thương mại quốc tế và tài chính Quốc tế. Cử nhân Kinh Tế Quốc tế được trang bị kiến thức và lý luận về quan hệ kinh tế quốc tế, cơ sở phân tích và hoạch định chính sách kinh tế đối ngoại, đồng thời được trang bị các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong lĩnh vực thương mại và tài chính. Đồng thời với kinh nghiệm và thế mạnh truyền thống về đào tạo ngoại ngữ của Học viện quan hệ Quốc tế, ngành phụ Tiếng Anh sẽ rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng ngoại ngữ và ngoại giao để giúp họ sau khi tốt nghiệp có khả năng giao tiếp chủ động và sử dụng tốt Tiếng Anh trong các vị trí công tác thực tế. Yêu cầu đặt ra đối với một cử nhân tốt nghiệp ngành Kinh tế Quốc tế của Học viện Quan hệ Quốc tế là trở thành những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường chính trị vững vàng, có năng lực phân tích đánh giá và hoạch định các chính sách kinh tế và chính sách đối ngoại.

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi công dân trong các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, không hạn chế tuổi có đủ các điều kiện dưới đây đều được quyền dự thi vào ngành Kinh tế Quốc tế (thi khối: A, D1)
+ Trình độ văn hóa: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Có đủ sức khỏe học tập và lao động
+ Không ở thời kỳ bị kỷ luật hoặc truy cứu hình sự, bị truy tố hay trong thời gian thi hành án

Thời Lượng

4 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Kinh Tế Quốc tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành
+ Kiến thức ngành chính
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
+ Kiến thức ngành phụ
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam - DAV
69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
Điện thoại: (04)38344540
Website: http://www.dav.edu.vn - Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ - TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao - thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đào tạo Đại học, sau Đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.
Đồng bộ tài khoản