Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh - MBA

Trung Tâm Pháp Việt Đào Tạo Quản Lý - CFVG

Đại học Kinh tế Quốc dân, Tầng 5, 207 Giải Phóng/Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo MBA

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (tiếng Anh: Master of Business Administration - MBA) là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật. Chương trình học cung cấp định hướng nghề nghiệp cho bạn trong khi vẫn tiếp tục hoạt động chuyên môn của mình.

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả các nhà chuyên môn tiềm năng với một triển vọng nghề nghiệp cụ thể mong muốn có một tấm bằng quản trị kinh doanh MBA cũng như một tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành về Kinh doanh Quốc tế, Logistique, Quản trị Du lịch...
- Các nhà quản lý mong muốn có các kinh nghiệm của thị trường châu Âu và Pháp cùng với việc có được 2 tấm bằng danh tiếng
- Các nhà ngôn ngữ học mong muốn tiếp nhận các kỹ năng quản lý cùng với việc phát triển khả năng ngoại ngữ của mình

Thời Lượng

24 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo MBA


- Học kỳ 1:
+ Tinh thần quản trị, năng động theo đội và năng động theo cá nhân
+ Kinh tế doanh nghiệp
+ Kế toán tài chính
+ Luật kinh doanh quốc tế
+ Luật doanh nghiệp, các hợp đồng quốc tế, hợp đồng sáp nhập và mua lại, trọng tài và giải quyết các xung đột quốc tế
+ Tổ chức và quản lý
+ Marketing cơ bản

- Học kỳ 2:
+ Thống kê và phân tích dữ liệu
+ Các phương pháp phân tích định lượng dữ liệu để ra quyết định (Marketing, chiến lược, quản lý chất lượng, vv.)
+ Kế toán quản lý
+ Sử dụng thông tin kế toán để tối ưu hóa chi phí trong một chiến lược triển vọng
+ Quản trị nguồn nhân lực
+ Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nhân lực thông qua kỹ năng tuyển dụng, kỹ năng quản lý năng lực và nhân tài, chính sách lương và đào tạo
+ Phân tích và dự báo tài chính
+ Chiến lược doanh nghiệp
+ Nghiên cứu hành vi, thái độ người tiêu dùng
+ Phân tích thái độ của người tiêu dùng trong các bối cảnh khác nhau : sự thay đổi giá cả, tung ra các sản phẩm mới, vv...

- Học kỳ 3:
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Làm chủ các kỹ năng để đưa ra các quyết định tài chính phức tạp : lựa chọn đầu tư, phương thức tài chính...
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Xây dựng, tổ chức và khai thác các luồng thông tin để đưa ra các quyết định tối ưu
+ Quản lý dự án
+ Tầm quan trọng của khái niệm dự án trong các tổ chức hiện đại. Tác động về các nguồn tài chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực
+ Kinh tế và thương mại quốc tế
+ Các yếu tố kinh tế đặc thù cho môi trường kinh tế hiện đại, toàn cầu và không ổn định. Các thủ tục và kỹ năng bán hàng trên các thị trường quốc tế
+ Trò chơi mô phỏng marketing
+ Trò chơi mô phỏng đặt học viên vào các tình huống thực tế liên quan tới chiến lược Ma-ket-ting, yêu cầu các học viên đưa ra các quyết định mang tính chiến lược (phận đoạn thị trường, định vị, huy động các nguồn lực...) trong nhiều giai đoạn khác nhau, và giúp họ hiểu hậu quả các quyết định trong một môi trường cạnh tranh

- Học kỳ 4:
+ Phát triển quốc tế: Kinh tế Quốc tế
+ Kiểm soát quản lý
+ Kiểm soát thông qua các trường hợp thực hành, các công cụ định hướng của các doanh nghiệp : chi phí và ra quyết định, chính sách giá cả và lợi nhuận của khách hàng, kế hoạch ngân sách và kiểm soát, đánh giá năng lực
+ Làm việc trong môi trường Á/Âu
+ Một loạt các hội thảo nhằm cung cấp các khía cạnh văn hoá của các mối quan hệ kinh doanh giữa Châu Á và Châu Âu
+ Các môn lựa chọn
+ Các chuyên ngành

Trung Tâm Pháp Việt Đào Tạo Quản Lý - CFVG
Đại học Kinh tế Quốc dân, Tầng 5, 207 Giải Phóng/Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm CFVG
Điện thoại: (844)38691066
Website: http://www.cfvg.org - Email: info@cfvg.org
CFVG là trung tâm đào tạo về quản lý bao gồm 3 mảng đào tạo: MBA và MBA du học nước ngoài, Thạc sĩ chuyên ngành (Tài chính/Marketing), Đào tạo ngắn hạn.
- 1992 : CFVG (Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý) được thành lập là kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Pháp, và do Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris (CCIP) triển khai hoạt động. Chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) được tổ chức tại Hà Nội.
- 1993 : Mở trung tâm CFVG tại Tp Hồ Chí Minh và bắt đầu chương trình MBA.
- 2002 : Chương trình MEBF (Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng Tài chính) được tổ chức tại Hà Nội.
- 2005 : CFVG trở thành thành viên của EFMD (Tổ chức châu Âu về phát triển quản lý) và đăng ký chứng nhận chất lượng châu Âu cho các chương trình của CFVG (Chương trình EPAS - EFMD hệ thống chứng nhận chất lượng).
- 2006 : Mở chương trình MMSS (Thạc sĩ về Marketing, Bán hàng và Dịch vụ) tại TP Hồ Chí Minh.
- 2007 : Mở chương trình MEBF tại TP Hồ Chí Minh.
- 2008 : Chương trình MBA của CFVG được nhận chứng nhận chất lượng EPAS của tổ chức EFMD. Chính phủ Việt Nam và Pháp ký thỏa thuận mới cho sự phát triển của CFVG.
- 2009 : Tổ chức chương trình MBA Study Abroad (MBA du học nước ngoài). Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng Tài chính là một chương trình Thạc sĩ chuyên ngành của trường Đại học thương mại ESCP EUROPE thông qua các Hội thảo của các trường đại học thương mại.
- 2010: Mở chương trình MMSS tại Hà Nội và Chương trình Tiến sỹ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản