Thiết Kế Đồ Hoạ - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thiết Kế Đồ Hoạ

Chương trình đào tạo ngành Thiết Kế Đồ Hoạ trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Thiết Kế Đồ Hoạ, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng. Với mục tiêu cụ thể:
- Phẩm chất đạo đức
+ Có lập trường tư tưởng vững vàng
+ Có đạo đức và nếp sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật
- Kiến thức
+ Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, về Mỹ thuật, thiết kế và kiến thức ngành Thiết Kế Đồ Hoạ
+ Có khả năng sáng tạo, ứng dụng trong việc thực hiện thiết kế các sản phẩm Đồ Hoạ
- Kỹ năng
+ Có kỹ năng vẽ tay, thiết kế trên máy vi tính và thực hiện các sản phẩm Đồ Hoạ
+ Phát huy sự sáng tạo của cá nhân, phối hợp làm việc giữa cá nhân và tập thể để thực hiện thiết kế và thực hành sản phẩm

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của ngành Thiết Kế Đồ Hoạ - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thiết Kế Đồ Hoạ


- Học kỳ 1 gồm 6 môn 15 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Công thái học - Egonomic, Lịch sử Mỹ thuật thế giới,...)
- Học kỳ 2 gồm 6 môn 16 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Nghệ thuật chữ,...)
- Học kỳ 3 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Giáo dục thể chất 3, Hội họa 1,...)
- Học kỳ 4 gồm 10 môn bắt buộc (14 tín chỉ) và 2 tín chỉ (Đường lối CM của Đảng CSVN, Giải phẫu, Kỹ năng bản thân ngành MTCN,...)
- Học kỳ 5 gồm 7 môn 15 tín chỉ (Hội họa 5, Lịch sử đồ họa, Biểu tượng đồ hoạ (Poster SK-ĐA),...)
- Học kỳ 6 gồm 5 môn bắt buộc (12 tín chỉ) và 2 môn tự luận (Kỹ thuật nhiếp ảnh, Thiết kế giao diện web, Ảnh nghệ thuật,...)
- Học kỳ 7 gồm 5 môn 16 tín chỉ (Ngoại ngữ chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Luật bản quyền, Đồ án tổng hợp chuyên ngành Đồ Hoạ,...)
- Học kỳ 8 gồm 2 môn 12 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành TK Đồ hoạ, Đồ án Tốt nghiệp ngành Mỹ thuật Công nghiệp)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản