Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh - DBA

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Viện Quản Trị Kinh Doanh - NEU

Số 207 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Hiện nay, tham gia hội nhập và toàn cầu hoá giáo dục ở trình độ cao là một xu thế và là một phương tiện hữu hiệu để đi tắt đón đầu, giúp các nước đang phát triển nâng cao trình độ đào tạo, tiến tới đạt trình độ chung của khu vực và thế giới. Bên cạnh các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, Viện QTKD tiếp tục mở rộng đào tạo các chương trình tại Viện nhằm phục vụ các đối tượng học viên không có đủ khả năng tham gia các chương trình đào tạo liên kết. Một trong số các chương trình đó là chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các thạc sĩ QTKD có mong muốn học tập lên hàm tiến sĩ

Thời Lượng

- Hình thức đào tạo tập trung: thời gian đào tạo là 3 năm (học tập, nghiên cứu và sinh hoạt khoa học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo).
- Hình thức đào tạo không tập trung: thời gian đào tạo là 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng học tập, nghiên cứu tập trung tại cơ sở đào tạo.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh


Chương trình đào tạo gồm 3 phần:
- Phần 1: Các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ thuộc chuyên ngành tương ứng, dành cho nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, được giảng dạy trong năm đầu của thời gian đào tạo tiến sĩ.
+ Toán xác xuất thống kê
+ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
+ Anh văn
- Phần 2:Các môn học của chương trình tiến sĩ (bao gồm các môn bắt buộc và tự chọn), được giảng dạy trong 2 năm đầu của thời gian đào tạo tiến sĩ và các chuyên đề tiến sĩ.
+ Quản trị kinh doanh tổng hợp ( bắt buộc)
+ Quản trị chất lượng ( bắt buộc)
+ Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng (bắt buộc)
+ Các môn học tự chọn thuộc khối chuyên nghành quản trị kinh doanh như: Quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp...
- Phần 3: Luận án tiến sĩ.
+ Đề tài luận án tiến sĩ phải nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết đã và đang đặt ra trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành.

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Viện Quản Trị Kinh Doanh - NEU
Số 207 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại Họ
Điện thoại: (84-4)38690055
Website: http://www.bsneu.edu.vn - Email: bsneu@bsneu.edu.vn
Là đơn vị giáo dục đầu tiên của Việt Nam được xây dựng và tổ chức theo mô hình của một trường kinh doanh với chuẩn mực quốc tế, Viện Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang không ngừng phấn đấu vì một môi trường giáo dục và đào tạo lý tưởng, nhà cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị kinh doanh chuyên nghiệp. Đến với Viện Quản trị Kinh doanh, “khách hàng” sẽ có cơ hội và điều kiện tốt nhất để cập nhật kiến thức và hoàn thiện kỹ năng của một nhà quản trị chuyên nghiệp hiệu quả hoặc nhận được dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu về Quản trị Kinh doanh và Phát triển Doanh nghiệp. Tham gia các chương trình giáo dục, đào tạo và các dịch vụ tư vấn của Viện Quản trị Kinh doanh, học viên và doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với các phương pháp giảng dạy có sự tác động đa chiều lấy học viên làm trung tâm. Nhờ đó, tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học viên sẽ được phát triển và phát huy tối đa để có thể tự tin khẳng định bản lĩnh quản lý kinh doanh của mình trên con đường đi tới thành công.
Đồng bộ tài khoản