Tiếng Anh - Hệ Đại Học

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU

A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh

Chương trình đào tạo tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, chính trị vững và có sức khoẻ tốt có thể làm việc tốt trong lĩnh vực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Anh văn có khả năng giảng dạy trong các trường phổ thông, tại các trung tâm hoặc có thể học tiếp lên Thạc sỹ tại các trường trong và ngoài nước.
Mục tiêu cụ thể
- Cung cấp những kiến thức chung về lý luận chính trị và kiến thức đại cương làm nền cho việc học tập một ngôn ngữ và một chuyên ngành trong xã hội.
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Anh (từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm).
- Cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về văn hoá, văn minh, phong tục, tập quán của người Anh, Mỹ và một số nước lân cận.
- Tạo dựng năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh: Kết thúc khoá học 4 năm người học có khả năng sử dụng các kỹ năng; Nghe, Nói, Đọc, Viết để phục vụ mục đích trong ngành giảng dạy.
- Cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc liên quan đến giảng dạy.

Đối Tượng Tham Gia

Được quy định theo Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng được ban hành theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh


- Kiến thức Giáo dục đại cương: 41 TC
+ Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 TC
+ Khoa học xã hội và Nhân văn: 16 TC
+ Ngoại ngữ và tin học: 12 TC
+ Giáo dục thể chất & Giáo dục quốc phòng.
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 84 TC
+ Kiến thức cơ sở ngành gồm 62 TC: Ngữ pháp; Viết; Nghe; Nói ; Đọc; Phát âm; Dịch; Ngữ âm – âm vị; Cú pháp – Hình thái học; Ngữ nghĩa học...
+ Kiến thức chuyên ngành phương pháp giảng dạy gồm 11 TC: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2; Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập; Tâm lý giáo dục...
+ Kiến thức bổ trợ (chọn 1 trong số các môn học sau) gồm 2 TC: Nói trước công chúng; Quản lý lớp học; Giao tiếp liên văn hoá; Kỹ thuật kể chuyện
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận: 9 TC

Trường Đại Học CNTT Gia Định - GDU
A15 - A19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38680393 - 62622980
Website: http://www.giadinh.edu.vn - Email: gduniversity@giadinh.edu.vn
Trường Đại học CNTT Gia Định được thành lập từ ngày 30/7/2007 theo Quyết định số 14/2005/QĐ - TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 và Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.
Trường Đại học CNTT Gia Định là một trường đại học đa ngành với nhiều bậc và hệ đào tạo. Đến nay Trường đã triển khai 7 ngành đào tạo thông qua 6 khoa chủ lực gồm: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Tài chính Kế toán, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Ngoài chính quy và Khoa Lý luận đại cương. Chương trình đào tạo của Trường được thiết kế theo nhu cầu thực tiễn và được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên chủ động trong việc học tập.
Sứ mệnh: Trường Đại học CNTT Gia Định là nơi cung cấp nguồn lực có chất lượng cao trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước. Trường chú trọng bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tuần lớp nhân dân ở các vị trí tác nghiệp trong nền kinh tế và xã hội khắp mọi miền đất nước.
Tầm nhìn: Xây dựng Đại học CNTT Gia Định thành trung tâm Tri thức Văn hóa, là nơi đào tạo đa ngành, đa hệ, đạt chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam và Quốc tế, gắn liền với tôn chỉ ĐẠO ĐỨC-TRÍ TUỆ - THỰC TIỄN.
Đại học CNTT Gia Định sẽ là Trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học- kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh và chuyển giao công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cho Nhà trường và các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Đồng bộ tài khoản