Tiếng Anh Tiểu Học Chuyên Sâu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Just Kids

Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Anh Tiểu Học

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học chuyên sâu dành cho học sinh đã có một nền tảng Tiếng Anh tốt và là học sinh từ lớp 4 trở lên. Chương trình tập trung vào các kỹ năng Thi Tiếng Anh các chuẩn quốc tế như CYLT, KET, PET, làm quen với các dạng bài thi học sinh giỏi Tiếng Anh và luyện thi vào các trường chuyên Anh cấp 2.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học sinh đã có một nền tảng Tiếng Anh tốt và là học sinh từ lớp 4 trở lên

Thời Lượng

- Thời lượng theo quy định của khóa học Tiếng Anh Tiểu Học Chuyên Sâu
- thười gian: 72 buổi (144 giờ)

Nội Dung Khóa Học Tiếng Anh Tiểu Học


- Phần 1: Thời lượng 24 buổi (48 giờ)
+ Ngữ pháp cơ bản
+ Kỹ năng đọc cơ bản nhằm tăng vốn từ vựng, hiểu biết chung và khả năng đọc hiểu
+ Kỹ năng viết cơ bản trên nển tảng vốn từ, cấu trúc câu, cấu trúc bài viết theo chủ đề
- Phần 2: Thời lượng 24 buổi (48 giờ)
+ Ngữ pháp nâng cao
+ Kỹ năng đọc nâng cao nhằm tăng vốn từ, hiểu biết về các vấn đề phức tạp, mở rộng kiến thức xã hội qua đọc. Rèn luyện kỹ năng làm bài đọc
+ Rèn luyện khả năng viết với cấu trúc chặt chẽ và mở rộng bài viết theo chủ đề
- Phần 3: Thời lượng 24 buổi (48 giờ)
+ Luyện các dạng đề thi:
+ Làm quen và thực hành với các dạng đề thi chuẩn Quốc tế (CYLT, Flyers, KET, PET)
+ Làm quen và thực hành với các dạng đề thi Học sinh giỏi Thành phố và Quốc gia.
+ Làm quen và thực hành với các dạng đề thi vào các lớp Chuyên Anh của các trường cấp 2

Trung Tâm Ngoại Ngữ Just Kids
Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Ngoại Ngữ Just Kids
Điện thoại: (84)435569808
Website: http://justkids.edu.vn - Email: office@justkids.com.vn
Trung tâm Ngoại ngữ Just Kids là Trung tâm Chuyên sâu Tiếng Anh cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Phương châm dạy và học ngoại ngữ của Just Kids là: Sáng tạo: Dạy một cách sáng tạo và phát huy tối đa tính sáng tạo của trẻ em; Thực dụng: Ngôn ngữ là công cụ chuyển tải nội dung, nội dung liên quan đến đời thực và ngôn ngữ phải được sử dụng luôn trong đời thực; Toàn diện: Môi trường ngôn ngữ toàn diện, phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ, các kỹ năng tư duy, thuyết trình, sáng tạo; Vui nhộn: Học là chơi, chơi là học, học sinh vui vẻ là những học sinh thành công. Just Kids chuyên sâu vào: Các khóa học Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 12. Các khóa học trong khuôn khổ immersion (học bằng Tiếng Anh) cho trẻ em bao gồm: Nghệ thuật sáng tạo, diễn thuyết, viết văn, jịch, múa, khoa học... mang lại cơ hội sử dụng thành thục Tiếng Anh trong một môi trường tự nhiên và thoải mái nhất cho học sinh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản