Tiếng Nhật & Kỹ Năng Làm Việc Trong Công Ty Nhật Bản

Kaizen Yoshia School

40/12 – 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Nhật & Kỹ Năng Làm Việc

Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo Tiếng Nhật & huấn luyện về kỹ năng, tác phong làm việc, ý thức,...theo phong cách Nhật Bản theo yêu cầu của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam

Đối Tượng Tham Gia

Quản lý và nhân viên của các Công ty Nhật Bản tại Việt Nam

Thời Lượng

từ 06 tháng đến 01 năm

Nội Dung Khóa Học Tiếng Nhật & Kỹ Năng Làm Việc


- Chương trình được thiết kế theo thời gian Công ty đối tác yêu cầu
- Tiếng Nhật:
+ Căn bản, giao tiếp
+ Trung cấp
- Business manner/
- Business mind
- Đào tạo ý thức công việc (phát triển bản thân, kỹ năng phát triển nghề nghiệp)

Kaizen Yoshia School
40/12 – 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Kaizen Yoshia School
Điện thoại: (08)62666222
Website: http://www.kaizen.vn - Email: contact@kaizen.vn
Kết nối quan hệ Việt - Nhật 100 năm bền vững, Kaizen Yoshida School hướng đến đào tạo ra những nhân tài có chí hướng, có kỹ năng, có kỹ thuật, dám ước mơ, dám suy nghĩ, dám hành động và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề, có ý thức nghề nghiệp đúng đắn, có tác phong chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và đóng góp vào sự nghiệp phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản. Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản