Tư Vấn Tài Chính Và Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC

234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tư Vấn Tài Chính Và Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán

Chào bán chứng khoán ra công chúng là một công việc đòi hỏi sự am hiểu về kiến thức tài chính, luật pháp và marketing. Tham gia khóa học Tư vấn và Bảo lãnh phát hành chứng khoán với thời lượng 40 tiết (08 buổi), học viên sẽ được trang bị kiến thức cần thiết cho việc Tư vấn cổ phần hóa; Định giá doanh nghiệp; Tư vấn bán đấu giá cổ phần và Tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các bạn muốn tìm hiểu về tư vấn tài chính và chứng khoán

Thời Lượng

Nội Dung Khóa Học Tư Vấn Tài Chính Và Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán


Nội dung khóa học:
- Tổng quan về tư vấn tài chính
- Tư vấn lập Dự án đầu tư, Kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Tư vấn Cổ phần hóa Doanh nghiệp, Xác định giá trị doanh nghiệp
- Tư vấn Cơ cấu tài chính, Sáp nhập doanh nghiệp
- Tư vấn Phát hành, Niêm yết và Đăng ký giao dịch Chứng khoán
- Giới thiệu về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quy trình, thủ tục lập hồ sơ, chuẩn bị tài liệu Bảo lãnh phát hành Chứng khoán
- Tổ hợp bảo lãnh phát hành và phân phối Chứng khoán
- Thi cấp chứng chỉ Chuyên môn

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC
234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: (84-4)35535870
Website: http://www.srtc.org.vn -
Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán) được thành lập theo Quyết định số 1038/1997/QĐ-TTg ngày 05/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng chính là tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc sớm ra đời Trung tâm NCKH&ĐTCK là bước đi đúng đắn thể hiện sự quyết tâm, nhanh nhạy của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích dự báo thị trường, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực - yếu tố mang tính quyết định đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm NCKH&ĐTCK từ một đơn vị nhỏ về quy mô, lại phải tiếp cận với một lĩnh vực mới mẻ, đã nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị thế, từng bước trưởng thành, góp phần xứng đáng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quảng bá hình ảnh và ngày càng gần gũi với đông đảo công chúng. Đó không chỉ là yêu cầu riêng đối với Trung tâm NCKH&ĐTCK mà cũng là yêu cầu chung đối với các cơ quan, tổ chức trong thời đại thông tin hiện nay.
Đồng bộ tài khoản