Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC

234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Qua khóa học, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng về đọc các báo cáo tài chính, biết phân tích và đánh giá được tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, học viên có thể đánh giá chính xác được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những rủi ro trong tương lai cũng như triển vọng của doanh nghiệp, và từ đó đề ra các giải pháp quản lý tài chính hoặc tư vấn tốt hơn cho khách hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các nhân viên, quản lý muốn tìm hiểu về báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Thời Lượng

35 tiết (07 buổi)

Nội Dung Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp


Nội dung chương trình học:
- Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính Doanh nghiệp
- Kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Phân tích hệ số tài chính
- Nghiên cứu tình huống phân tích hệ số tài chính
- Nguyên tắc và kỹ thuật dự báo tài chính
- Phương pháp dự báo tài chính
- Thi cấp chứng chỉ chuyên môn

Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Và Đào Tạo Chứng Khoán - SRTC
234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Quận Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: (84-4)35535870
Website: http://www.srtc.org.vn -
Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán) được thành lập theo Quyết định số 1038/1997/QĐ-TTg ngày 05/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng chính là tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc sớm ra đời Trung tâm NCKH&ĐTCK là bước đi đúng đắn thể hiện sự quyết tâm, nhanh nhạy của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích dự báo thị trường, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực - yếu tố mang tính quyết định đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm NCKH&ĐTCK từ một đơn vị nhỏ về quy mô, lại phải tiếp cận với một lĩnh vực mới mẻ, đã nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị thế, từng bước trưởng thành, góp phần xứng đáng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, quảng bá hình ảnh và ngày càng gần gũi với đông đảo công chúng. Đó không chỉ là yêu cầu riêng đối với Trung tâm NCKH&ĐTCK mà cũng là yêu cầu chung đối với các cơ quan, tổ chức trong thời đại thông tin hiện nay.
Đồng bộ tài khoản