Vmware Vsphere Manage And Design For Security

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Vmware Vsphere Manage

Khóa học cung cấp kiến thức và những bài thực hành mang tính thực tế cao về thiết kế, triển khai tính năng bảo mật hoạt động của máy chủ trên môi trường VMware vsphere™ nhằm đáp ứng các mục tiêu an ninh, đồng thời tuân thủ các yêu cầu đặc thù về an ninh hệ thống của tổ chức. Nội dung chính của khóa học bao gồm: Xác định các lỗ hổng bảo mật trong các thiết kế hệ thống máy chủ hiện tại của một môi trường vsphere và đề xuất biện pháp khắc phục. Các thành phần vsphere Harden. Cấu hình và thay đổi chính sách quản lý, quy trình, và hệ thống trên môi trường Vmware vsphere.

Đối Tượng Tham Gia

Quản trị hệ thống, kỹ sư hệ thống, chuyên gia tư vấn và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính an ninh của hệ thống máy chủ chạy trên môi trường VMware vSphere.

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Vmware Vsphere Manage


- Module 1: Course Introduction
+ Introductions and course logistics
+ Online resources for security and compliance
- Module 2: Security in a Virtual Environment
+ Review of information security and risk management concepts
+ How virtualization affects security and compliance
+ Top vulnerabilities in a virtual environment
+ Basic guidelines for securing a virtual environment
+ Security tools and technologies
- Module 3: Secure Virtual Networking
+ vNetwork security architecture
+ Network segmentation and traffic isolation
+ Secure virtual network configuration
+ Traffic isolation with private VLANs
- Module 4: Protecting the Management Environment
+ vCenter Server authentication, authorization, and accountingWorking with SSL certificates
+ Hardening the vCenter Server system
- Module 5: Protecting VMware ESX/ESXi Host Systems
+ ESX and ESXi security architecture
+ Controlling access to storage
+ Hardening ESX and ESXi hosts.
- Module 6: Hardening Virtual Machines
+ Virtual machine security architecture
+ Configuring security parameters
- Module 7: Configuration and Change Management
+ Configuration and change management goals and guidelines
+ Maintaining the proper configuration of vSphere components
+ Monitoring logs for security-related events
+ Configuration and change management tools and technologies

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản