Zend Framework 2 Cơ Bản Đến Nâng Cao

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Zend Framework 2

Khóa học được thiết kế dành cho các học viên muốn trở thành lập trình viên web chuyên nghiệp có khả năng tự xây dựng các website theo mô hình MVC và Zend Framework 2. Cung cấp kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về cách xây dựng website dựa trên Zend Framework 2 để học viên có thể xây dựng và triển khai những website có quy mô vừa và lớn, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay. Kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Phân tích và tổ chức ứng dụng Web theo mô hình MVC.
- Xây dựng và triển khai website chuyên nghiệp, hoàn chỉnh, có quy mô và cấu trúc tốt.
- Tái sử dụng các thành phần đã có khi xây dựng các thành phần mới.
- Kiểm thử chất lượng website bằng Unit Testing.
- Sử dụng các thư viện trong Zend Framework 2 để tạo ra một website có đầy đủ chức năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng

Đối Tượng Tham Gia

- Các học viên đã học lớp chuyên đề "Lập trình web với PHP và MySQL"
- Các bạn sinh viên, học viên đã có kiến thức về HTML, PHP và CSDL MySQL
- Nhân viên IT đã có kiến thức về lập trình website với ngôn ngữ PHP muốn áp dụng mô hình MVC, Zend Framwork 2 để xây dựng Website có cấu trúc linh động, khả năng bảo trì tốt, tái sử dụng cao, tăng tốc độ thực thi và giảm tải cho server.

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Zend Framework 2 Cơ Bản Đến Nâng Cao

Nội Dung Khóa Học Zend Framework 2


- Mô hình MVC
- Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC.
- Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDL theo mô hình MVC.
- Tổng quan Zend Framework 2 (ZF2)
- Zend Module
- Routing và Controller
- Database và Model
- Form và Action
- File Transfer và Paginator
- Captcha
- Zend Zend\Config\Reader: \Ini, \XML, \Json, \Yaml
- Zend\Config\Writer: \Ini, \Xml, \Json, \Jaml
- Zend\Mail: \Message, \Transport, \Transport\SmtpOptions, \Transport\FileOptions
- Session: Session Config, Session Container, Session Manager, Session Save Handlers, Session Storage
- Cart
- Authentication: Identity, Credential
- MvcEvent: MvcEvent, Listeners, Credential
- ACL: Resource, Roles, Privilege, allow/deny
- JSON
- Unit Testing

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản