Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE

123 Nguyễn Huệ, Huế

Giới Thiệu Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE

Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường CĐSP Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên. Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên. Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường CĐSP Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường CĐSP Bình Trị Thiên. Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường CĐSP Thừa Thiên Huế. Trong nhiều năm trường đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu như 03 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối Hành chính sự nghiệp và nội chính (2002-2004) của Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03 Bằng khen của BCH TW Đoàn (2001, 2002, 2003) và nhiều bằng khen khác của Tỉnh đoàn, Đoàn Dân Chính Đảng. Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt ưu tú, Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO-2007.....

Cơ Sở Vật Chất Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE

Phòng học rộng rãi, thoáng mát, hệ thống thư viện, trang thiết bị dạy học được đầu tư đầy đủ, giúp sinh viên có môi trường học tập tốt nhất.

Thông Tin Liên Hệ Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0543822179
Fax: 0543833584
Email: cdsp.hue@vnn.vn
Website: www.cdsphue.edu.vn

Đồng bộ tài khoản