Ngành Giáo Dục Mầm Non (Hệ CĐ)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Mầm Non

Chương trình giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các GVMN được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm, chia làm 6 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Mầm Non


Một số môn học cơ bản:
- Tâm lý học đại cương
- Giáo dục học đại cương
- Mĩ thuật
- Âm nhạc và múa
- Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN
- Sự học và PTTL trẻ em lứa tuổi MN 1
- Giáo dục học mầm non
- Giáo dục hòa nhập
- Tổ chức hoạt động vui chơi
- Tổ chức hoạt động tạo hình
.....

Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE
123 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0543822179
Website: http://www.cdsphue.edu.vn - Email: cdsp.hue@vnn.vn
Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường CĐSP Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên. Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên. Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường CĐSP Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường CĐSP Bình Trị Thiên. Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường CĐSP Thừa Thiên Huế. Trong nhiều năm trường đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu như 03 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối Hành chính sự nghiệp và nội chính (2002-2004) của Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03 Bằng khen của BCH TW Đoàn (2001, 2002, 2003) và nhiều bằng khen khác của Tỉnh đoàn, Đoàn Dân Chính Đảng. Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt ưu tú, Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO-2007.....

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản