Ngành Ngành Giáo Dục Thể Chất (Hệ CĐ)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngành Giáo Dục Thể Chất

Chương trình Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Thể chất, trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơ sở(THCS) đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục phổ thông (GDPT) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên THCS được đào tạo phải có tưtưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTHCS, có khả năng dạy tốt chương trình THCS mới, cũng nhưcó khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDPT trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục. đào tạo ngành Giáo dục Thể chất, trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơsở (THCS) đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục phổ thông (GDPT) trong thời kỳcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên THCS được đào tạo phải có tưtưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTHCS, có khả năng dạy tốt chương trình THCS mới, cũng nhưcó khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDPT trong tương lai; có kỹnăng nghiên cứu, tựbồi dưỡng khoa học giáo dục.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm, chia làm 6 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngành Giáo Dục Thể Chất


111 tín chỉ, chưa kể6 TC GD Quốc phòng – An ninh. Một số môn chuyên ngành:
- Tâm lý học đại cương
- TLH lứa tuổi và TLH sưphạm
- Giáo dục học đại cương
- Hoạt động dạy học ở trường
- Hoạt động giáo dục ở trường THCS
- Công tác Đội TNTP HồChí Minh
- Sinh lý học thể dục thể thao
- Vệ sinh và y học thể dục thể thao
- Đại cương về thể dục, TD phát triển chung
- Trò chơi vận động
- Chạy cự ly ngắn, chạy tiếp sức
- Nhảy xa
- Lý luận và PP giáo dục thể chất
- Chạy cự ly trung bình, chạy việt dã
- Đá cầu
....

Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE
123 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0543822179
Website: http://www.cdsphue.edu.vn - Email: cdsp.hue@vnn.vn
Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường CĐSP Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên. Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên. Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường CĐSP Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường CĐSP Bình Trị Thiên. Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường CĐSP Thừa Thiên Huế. Trong nhiều năm trường đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu như 03 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối Hành chính sự nghiệp và nội chính (2002-2004) của Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03 Bằng khen của BCH TW Đoàn (2001, 2002, 2003) và nhiều bằng khen khác của Tỉnh đoàn, Đoàn Dân Chính Đảng. Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt ưu tú, Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO-2007.....

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản