Ngành Giáo Dục Tiểu Học (Hệ CĐ)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Tiểu Học

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học (GDTH) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủsức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTH, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới, cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm, chia làm 6 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Tiểu Học


120 tín chỉ, chưa kể các phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – Anh ninh. Một số môn chuyên ngành:
- Tâm lý học đại cương
- TLH lứa tuổi tiểu học và TLH sư phạm
- Giáo dục học đại cương
- Lý luận dạy học Tiểu học
- Lý luận giáo dục Tiểu học
- Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học
- Phương tiện KTDH và UD CNTT trong DH ở tiểu học
- Tiếng Việt
- Phương pháp dạy học Tiếng Việt ởTH 1
- Điền kinh, bơi lội, đá cầu, trò chơi VĐ
- Phương pháp dạy học Âm nhạc
.....

Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE
123 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0543822179
Website: http://www.cdsphue.edu.vn - Email: cdsp.hue@vnn.vn
Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường CĐSP Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên. Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên. Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường CĐSP Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường CĐSP Bình Trị Thiên. Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường CĐSP Thừa Thiên Huế. Trong nhiều năm trường đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu như 03 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối Hành chính sự nghiệp và nội chính (2002-2004) của Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03 Bằng khen của BCH TW Đoàn (2001, 2002, 2003) và nhiều bằng khen khác của Tỉnh đoàn, Đoàn Dân Chính Đảng. Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt ưu tú, Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO-2007.....

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản