Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật (Hệ CĐ)

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS) đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông (GDPT) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên THCS được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTHCS, có khả năng dạy tốt chương trình THCS mới, cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDPT trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.

Đối Tượng Tham Gia

Theo yêu cầu tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm, chia làm 6 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật


109 tín chỉ, chưa kể Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh.
- Vẽ tượng chân dung người (đen trắng)
- Vẽ tượng người (đen trắng)
- Trang trí cơ bản
- Trang trí ứng dụng
- Trang trí ứng dụng
- Lịch sử mĩ thuật Việt Nam
- Lịch sử mỹ thuật thế giới
- Lý luận chung về PPDH mỹ thuật
- Bố cục
- Bố cục
- Ký họa đen trắng
- Vẽ người (đen trắng)
- Vẽ người (màu)
- Ký họa (màu)
- Thực hành sư phạm mĩ thuật
.....

Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế - HCE
123 Nguyễn Huệ, Huế
Người liên hệ: Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0543822179
Website: http://www.cdsphue.edu.vn - Email: cdsp.hue@vnn.vn
Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường CĐSP Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên. Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên. Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường CĐSP Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường CĐSP Bình Trị Thiên. Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường CĐSP Thừa Thiên Huế. Trong nhiều năm trường đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu như 03 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối Hành chính sự nghiệp và nội chính (2002-2004) của Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế. 03 Bằng khen của BCH TW Đoàn (2001, 2002, 2003) và nhiều bằng khen khác của Tỉnh đoàn, Đoàn Dân Chính Đảng. Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt ưu tú, Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO-2007.....

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản