Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có chất lượng ở trình độ đại học để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng đến xây dựng, phát triển nhà trường một cách toàn diện để đến năm 2050 trở thành trường đại học đa ngành ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

Có diện tích 35.118 m2, đào tạo Cao Đẳng, trung cấp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề các nghề xây dựng với qui mô 6.350 học sinh sinh viên chính qui; bồi dưỡng cán bộ, công nhân, tin học, ngoại ngữ và liên kết đào tạo đại học. Sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có để giảng dạy, phục vụ giảng dạy và học tập. Hơn 30 năm qua, Trường đã được nhà nước đầu tư xây dựng nhiều giai đoạn: xây dựng Trường Trung học xây dựng số 8, xây dựng nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây, xây dựng nâng cấp Trường Đại học xây dựng Miền Tây trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Đến nay, cơ sở vật chất hiện có tại cơ sở I của Trường cũng đã đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học của Trường.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
Trụ sở: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703823657 - 3825903 - 3826087
Fax: 0703827457
Email: mtu@mtu.edu.vn
Website: www.mtu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản