Ngành Kiến Trúc Sư - Hệ ĐH

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc Sư

Chương trình đào tạo Kiến trúc sư nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học trong lĩnh vực thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ cộng đồng cao; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có kiến thức, năng lực chuyên môn vững vàng; có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm với chuyên ngành phù hợp.

Thời Lượng

5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc Sư


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những NLCB của Mac-Lenin 1
+ Những NLCB của Mac-Lenin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối CM của Đảng CSVN

- Kiến thức cơ sở ngành
+ Cấu tạo kiến trúc 1
+ Cấu tạo kiến trúc 2
+ Nguyên lý TK công trình C.cộng
+ Nguyên lý TK Kiến trúc Nhà ở
+ Nguyên lý TK Kiến trúc C.nghiệp
+ Vật lý kiến trúc 1
+ Vật lý kiến trúc 2
+ Lịch sử Kiến trúc Việt Nam và Phương Đông

- Kiến thức chuyên ngành
+ Thiết kế nhanh
+ Chuyên đề Kiến trúc-Công trình Nghỉ dưỡng
+ Chuyên đề Kiến trúc-Công trình Hành chính
+ Chuyên đề Kiến trúc-Công trình Giáo dục
+ Chuyên đề Kiến trúc-Công trình Thương mại
+ Chuyên đề Kiến trúc-Công trình Văn hóa

- Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người liên hệ: Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
Điện thoại: 0703823657
Website: http://www.mtu.edu.vn - Email: mtu@mtu.edu.vn
Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có chất lượng ở trình độ đại học để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng đến xây dựng, phát triển nhà trường một cách toàn diện để đến năm 2050 trở thành trường đại học đa ngành ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản