Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước - Hệ CĐ

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Tài Nguyên nước trình độ Cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Tài Nguyên nước, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.Cụ thể là:
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản và cơ sở ngành Công nghệ kỹ thuật Tài Nguyên nước.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai các công việc thiết kế, thi công, quản lý các công trình cấp thoát nước và môi trường.
- Có khả năng giải quyết được các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo qui định) do yêu cầu sản xuất đặt ra.
Sau khi tốt nghiệp, kỹ thuật viên Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Tài Nguyên nước có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp cấp thoát nước, môi trường, công ty tư vấn thiết kế, các cơ quan quản lý công trình cấp thoát nước và các cơ sở đào tạo trung cấp nghề cấp thoát nước.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm với chuyên ngành phù hợp.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những NLCB của Mac-Lenin 1
+ Những NLCB của Mac-Lenin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối CM của Đảng CSVN

- Kiến thức cơ sở ngành
+ Sức bền Vật liệu
+ Vật liệu Xây dựng
+ Cấu tạo kiến trúc
+ Thủy lực
+ Công trình thu trạm bơm

- Kiến thức chuyên ngành
+ Cấp thoát nước CT
+ Kết cấu BTCT
+ Mạng lưới cấp nước
+ Xử lý nước cấp
+ Quản lý chất thải rắn
+ .....

- Thực tập, chuyên đề

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người liên hệ: Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
Điện thoại: 0703823657
Website: http://www.mtu.edu.vn - Email: mtu@mtu.edu.vn
Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có chất lượng ở trình độ đại học để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng đến xây dựng, phát triển nhà trường một cách toàn diện để đến năm 2050 trở thành trường đại học đa ngành ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản