Ngành Kỹ Sư Xây Dựng - Hệ ĐH

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Sư XD

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp có trình độ đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc tập thể, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp được trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng, nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm với chuyên ngành phù hợp.

Thời Lượng

5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Sư XD


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những NLCB của Mac-Lenin 1
+ Những NLCB của Mac-Lenin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối CM của Đảng CSVN

- Kiến thức cơ sở ngành
+ Sức bền Vật liệu 1
+ Sức bền Vật liệu 2
+ Cơ học Kết cấu 1
+ Cơ học Kết cấu 2
+ Vật liệu Xây dựng
+ Thí nghiệm Sức bền vật liệu XD
+ Thủy lực công trình
+ Phương pháp số trong cơ học

- Kiến thức chuyên ngành
+ Kết cấu BTCT 1
+ Kết cấu BTCT 2
+ Kết cấu Gạch-Đá-Gỗ
+ Kết cấu thép 1
+ Kết cấu thép 2
+ Nền móng công trình
+ Nguyên lý thiết kế Kết cấu Công trình
+ Kỹ thuật Thi công 1

- Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người liên hệ: Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
Điện thoại: 0703823657
Website: http://www.mtu.edu.vn - Email: mtu@mtu.edu.vn
Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có chất lượng ở trình độ đại học để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng đến xây dựng, phát triển nhà trường một cách toàn diện để đến năm 2050 trở thành trường đại học đa ngành ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản