Ngành Kế Toán - Hệ CĐ

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, nghề nghiệp kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia tổ chức hàng năm với chuyên ngành phù hợp.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những NLCB của Mac-Lenin 1
+ Những NLCB của Mac-Lenin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Kiến thức cơ sở ngành
+ Kinh tế vi mô
+ Lý thuyết thống kê
+ Lý thuyết tài chính
+ Kinh tế vĩ mô
+ Tài chính – tiền tệ
+ Makerting

- Kiến thức chuyên ngành
+ Nguyên lý kế toán
+ Kế toán DN 1
+ Thống kê doanh nghiệp
+ Kế toán ngân hàng
+ Kế toán DN 2
+ Thuế
+ Thị trường chứng khoán
+ Quản trị tài chính
+ Kế toán DN TMDV
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Thanh toán quốc tế
+ ...

- Thực tập, chuyên đề
- Thi tốt nghiệp

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người liên hệ: Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây
Điện thoại: 0703823657
Website: http://www.mtu.edu.vn - Email: mtu@mtu.edu.vn
Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của bộ chủ quản là Bộ Xây dựng và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có chất lượng ở trình độ đại học để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng đến xây dựng, phát triển nhà trường một cách toàn diện để đến năm 2050 trở thành trường đại học đa ngành ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản