Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS

193 Vĩnh Hưng, Quận Bạch Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Thương mại Trung ương thuộc Bộ Công Thương. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương là tổ chức sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công nghệ về tổ chức, quản lý, các nghiệp vụ và đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng cho ngành Công Thương.

Cơ Sở Vật Chất Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS

Phòng học rộng rãi thoáng mát, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, phòng tin học các máy đều được cài đặt cấu hình cao, có nối mạng phục vụ cho việc học của học viên. Ngoài ra nhà trường còn có đội giảng viên nhiệt tình, trình độ chuyên môn cao.

Thông Tin Liên Hệ Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS

Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Thương Trung Ương
Địa chỉ: 193 Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (844)38611461 - Fax: (844)36440498
Email: tcbct@vitis.edu.vn
Website: http://www.vitis.edu.vn

Đồng bộ tài khoản