Thương Mại Điện Tử - Hệ CĐN

Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS

193 Vĩnh Hưng, Quận Bạch Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thương Mại Điện Tử

Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Thương Trung Ương thông báo tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng nghề ngành thương mại điện tử nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử. Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: Độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Thương Mại Điện Tử


- Kinh tế vi mô
- Kinh tế thương mại
- Thương mại điện tử căn bản
- Pháp luật thương mại điện tử
- Mạng máy tính
- Tài chính - Ngân hàng
- Marketing điện tử
- Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa
- Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
- Tiếng Anh thương mại
- Thư tín thương mại
- Thực hành mạng và quản trị mạng
- Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại
- Thanh toán điện tử
- Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT
- Khai báo hải quan điện tử
- Thiết kế và quản trị website thương mại
- An ninh mạng và chữ ký số
- Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C

Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS
193 Vĩnh Hưng, Quận Bạch Mai, Hà Nội
Người liên hệ: Trường VITIS
Điện thoại: (844)38611461
Website: http://www.vitis.edu.vn - Email: tcbct@vitis.edu.vn
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Thương mại Trung ương thuộc Bộ Công Thương. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương là tổ chức sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công nghệ về tổ chức, quản lý, các nghiệp vụ và đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng cho ngành Công Thương.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản