Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hệ CĐN

Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS

193 Vĩnh Hưng, Quận Bạch Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp

Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Công Thương Trung Ương thông báo tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng nghề ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đào tạo những học viên có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp có kỹ năng để làm các công việc chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp


- Ngoại ngữ chuyên ngành
- Quản trị Marketing
- Marketing thương mại
- Quản trị văn phòng
- Quản trị nhân lực
- Kinh tế TM và dịch vụ
- Thống kê doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính tín dụng
- Quản trị tài chính DN
- Tâm lý kinh doanh
- Kế toán doanh nghiệp
- Quản trị chuỗi cung ứng
- Quản trị dự ánđầu tư
- Hệ thống thông tin quản lý
- Đàm phán kinh doanh
- Phân tích hoạt động KD
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị KD và tác nghiệp
- Chiến lược và kế hoạch KD
- Thực hành nghề nghiệp

Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS
193 Vĩnh Hưng, Quận Bạch Mai, Hà Nội
Người liên hệ: Trường VITIS
Điện thoại: (844)38611461
Website: http://www.vitis.edu.vn - Email: tcbct@vitis.edu.vn
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Thương mại Trung ương thuộc Bộ Công Thương. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương là tổ chức sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công nghệ về tổ chức, quản lý, các nghiệp vụ và đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng cho ngành Công Thương.
Đồng bộ tài khoản