Kế Toán Doanh Nghiệp - Hệ CĐN

Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS

193 Vĩnh Hưng, Quận Bạch Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp

Kế toán doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người làm nghề kế toán phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề và được cung cấp các công cụ tự động hóa hiệu quả và đáng tin cậy. Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu, nhằm đào tạo người làm nghề kế toán không những thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ mà còn hoàn thiện người học về đạo đức, phẩm chất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Doanh Nghiệp


- Kinh tế chính trị
- Luật kinh tế
- Kinh tế phát triển
- Kinh tế quốc tế
- Marketing căn bản
- Thị trường chứng khoán
- Kinh tế thương mại
- Lý thuyết tiền tệ tín dụng
- Quản lý chất lượng
- Tâm lý học quản lý
- Văn hóa doanh nghiệp
- Lý thuyết kế toán
- Kinh tế vĩ mô
- Quản trị doanh nghiệp
- Thống kê doanh nghiệp
- Thuế
- Tài chính doanh nghiệp
- Kế toán doanh nghiệp
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Lập và phân tích dự án
- Kế toán quản trị
- Kiểm toán
- Tin học kế toán
- Thực hành kế toán

Trường ĐT, BD Cán Bộ Công Thương Trung Ương - VITIS
193 Vĩnh Hưng, Quận Bạch Mai, Hà Nội
Người liên hệ: Trường VITIS
Điện thoại: (844)38611461
Website: http://www.vitis.edu.vn - Email: tcbct@vitis.edu.vn
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Thương mại Trung ương thuộc Bộ Công Thương. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương là tổ chức sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công nghệ về tổ chức, quản lý, các nghiệp vụ và đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng cho ngành Công Thương.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản