TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Giới Thiệu TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thông tin và truyền thông Bình Thuận, được thành lập theo quyết định số 105/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thông tin và truyền thông có tính chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc sở thông tin và truyền thông. Trung tâm có chức năng giúp giám đốc sở thông tin và truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, trực tiếp quản lý, vận hành về hạ tầng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trụ sở của trung tâm đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trung Tâm có nhiệm vụ và quyền hạn là tổ chức quản lý, vận hành và phát triển trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) và hạ tầng truyền thông của các cơ quan nhà nước của tỉnh có kết nối đến TTTHDL, quản lý và cung cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, hệ thống thông tin địa lý (GIS), dịch vụ mạng hoạt động bên trong TTTHDL. Thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của tỉnh, kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng các cơ quan nhà nước và TTTHDL. Nghiên cứu thu thập, xử lý, xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính.Cơ Sở Vật Chất TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

ITC Bình Thuận có cơ sở vật chất giảng dạy và đào tạo tốt, với những phòng học được trang bị máy tính, máy chiếu phục vụ cho việc học tập và giảng dạy. Ngoài ra trung tâm còn có thư viện với những đầu sách chuyên ngành phục vụ cho công việc học tập của các học viên.

Thông Tin Liên Hệ TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bình Thuận
Địa chỉ: Số 284 Trần Hưng Đạo - Phường Hưng Long - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (062)3750292
Fax: (062)3750290
Email: itc@binhthuan.gov.vn
Website: www.binhthuan.vn

Đồng bộ tài khoản