Quản Trị Mạng Microsoft Cơ Bản Và Nâng Cao

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Mạng Microsoft

Với khóa học quản trị mạng Microsoft của trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Bình Thuận các học viên sẽ biết cách cài đặt, vận hành, bảo trì phòng net, phòng games, mạng LAN cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Biết cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống mạng máy tính trên nền tảng Microsoft Windows Server 2003. Xây dựng và quản trị hệ thống Email cho doanh nghiệp. Khóa học này trang bị kiến thức trong lĩnh vực "An ninh Mạng máy tính" và các kỹ năng tham gia các kỳ thi quốc tế do Microsoft tổ chức để nhận chứng chỉ "MCSA on Windows Server 2003", "MCSA Messaging on Windows Server 2003" có giá trị toàn cầu.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học viên muốn lấy chứng chỉ an ninh mạng của Microsoft hoặc những học viên muốn tìm hiểu về hệ thống an ninh mạng Microsoft

Thời Lượng

3, 5 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Mạng Microsoft


- Mạng căn bản
+ Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính.
+ Các kỹ năng lắp đặt bấm cáp và đi dây cho hệ thống mạng
- Quản trị hệ thống Windows
+ Cấu trúc cơ bản của Hệ điều hành mạng.
+ Các kỹ năng quản trị hệ thống
- Quản trị dịch vụ
+ Các dịch vụ mạng chủ yếu.
+ Các kỹ năng cấu hình và duy trì hệ thống mạng LAN - WAN và Internet
- An toàn mạng: Các chính sách và kỹ năng bảo mật mạng và internet

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận
Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
Người liên hệ: ITC Bình Thuận
Điện thoại: (062)3750292
Website: http://www.binhthuan.vn - Email: itc@binhthuan.gov.vn
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thông tin và truyền thông Bình Thuận, được thành lập theo quyết định số 105/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thông tin và truyền thông có tính chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc sở thông tin và truyền thông. Trung tâm có chức năng giúp giám đốc sở thông tin và truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, trực tiếp quản lý, vận hành về hạ tầng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trụ sở của trung tâm đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trung Tâm có nhiệm vụ và quyền hạn là tổ chức quản lý, vận hành và phát triển trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) và hạ tầng truyền thông của các cơ quan nhà nước của tỉnh có kết nối đến TTTHDL, quản lý và cung cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, hệ thống thông tin địa lý (GIS), dịch vụ mạng hoạt động bên trong TTTHDL. Thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của tỉnh, kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng các cơ quan nhà nước và TTTHDL. Nghiên cứu thu thập, xử lý, xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính.Đồng bộ tài khoản