Chuyên Gia Hệ Thống Bảo Mật Và An Ninh Mạng

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Giới Thiệu Khóa Học Hệ Thống Bảo Mật Và An Ninh Mạng

Sau khi học xong khóa học, học viên hoàn toàn có đủ khả năng nắm rõ các nguyên lý chính trong công tác bảo mật mạng máy tính trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học. Từ đó đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp để đối phó và ngăn ngừa. Khóa học cũng giúp cho học viên ôn tập đủ kiến thức để thi chứng chỉ Security của CompTIA. Điểm đặc biệt đối với chứng chỉ của CompTIA là không bao giờ hết hạn và bạn không cần phải thi lại giống như các chứng chỉ của các hãng.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên đang đi làm tại các doanh nghiệp và những học viên muốn nâng cao kiến thức về bảo mật và an ninh mạng

Thời Lượng

3 tháng, tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi

Nội Dung Khóa Học Hệ Thống Bảo Mật Và An Ninh Mạng


- Các khái niệm nền tảng về bảo mật
+ Nguyên lý bảo mật
+ Các phương pháp xác thực
+ Cơ bản về mật mã
+ Cơ bản về chính sách bảo mật
- Những mối đe dọa tiềm tàng
+ Lừa đảo - Social Engineering
+ Các nguy cơ từ phần mềm
+ Các nguy cơ từ phần cứng
- Củng cố an toàn (harden) các dịch vụ và hệ thống trong Mạng nội bộ
+ Củng cố an toàn hệ điều hành
+ Củng cố an toàn dịch vụ thư mục Directory Services
+ Củng cố an toàn máy chủ định địa chỉ DHCP
+ Củng cố an toàn máy chủ máy in và file
- Củng cố an toàn các dịch vụ và hệ thống có nối kết Internet
+ Củng cố an toàn (harden) các thiết bị kết nối mạng
+ Củng cố an toàn máy chủ DNS và BIND
+ Củng cố an toàn máy chủ Web
+ Củng cố an toàn giao máy chủ lưu trữ File Transfer Protocol (FTP)
+ Củng cố an toàn máy chủ truyền tin Network News Transfer Protocol (NNTP)
+ Củng cố an toàn máy chủ Email Servers
+ Củng cố máy chủ nhắn tin, hội nghị Conferencing and Messaging Servers
- Bảo mật giao tiếp Mạng
+ Bảo mật thông lượng mạng bằng giao thức IP Security (IPSec)
+ Bảo mật mạng không dây
+ Củng cố bảo mật trình duyệt Web
+ Bảo mật kênh truy cập từ xa
- Xây dựng và quản lý hạ tầng khóa công khai PKI
+ Cài đặt hệ thống phân cấp xác thực chứng chỉ Certificate Authority (CA)
+ Củng cố bảo mật xác thực chứng chỉ
+ Sao lưu CA
+ Khôi phục CA
- Quản lý chứng chỉ số CERTIFICATES – bảo mật email
+ Sử dụng chứng chỉ số Certificates
+ Làm mới chứng chỉ số
+ Thu hồi chứng chỉ số
+ Sao lưu chứng chỉ và khóa cá nhân
+ Phục hồi chứng chỉ số và khóa cá nhân
- Hoạch định và triển khai các chính sách bảo mật trong tổ chức
+ Thiết lập việc tuân thủ chính sách bảo mật trong tổ chức, doanh nghiệp
+ Thiết lập việc tuân thủ luật pháp
+ Thiết lập việc tuân thủ bảo mật vật lý
+ Đào tạo người dùng
- Giám sát hạ tầng mạng, phát hiện xâm nhập
+ Quét lỗ hổng
+ Giám sát xâm nhập
+ Thiết lập bẫy mật, máy chủ nhử Honeypot
+ Phản ứng trước biến cố bảo mật

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận
Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
Người liên hệ: ITC Bình Thuận
Điện thoại: (062)3750292
Website: http://www.binhthuan.vn - Email: itc@binhthuan.gov.vn
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thông tin và truyền thông Bình Thuận, được thành lập theo quyết định số 105/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thông tin và truyền thông có tính chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc sở thông tin và truyền thông. Trung tâm có chức năng giúp giám đốc sở thông tin và truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, trực tiếp quản lý, vận hành về hạ tầng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trụ sở của trung tâm đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trung Tâm có nhiệm vụ và quyền hạn là tổ chức quản lý, vận hành và phát triển trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) và hạ tầng truyền thông của các cơ quan nhà nước của tỉnh có kết nối đến TTTHDL, quản lý và cung cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, hệ thống thông tin địa lý (GIS), dịch vụ mạng hoạt động bên trong TTTHDL. Thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của tỉnh, kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng các cơ quan nhà nước và TTTHDL. Nghiên cứu thu thập, xử lý, xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính.Đồng bộ tài khoản