Xây Dựng Website Bằng Joomla

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận

Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

Giới Thiệu Khóa Học Xây Dựng Website Bằng Joomla

Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Open Source Content Management Systems). Joomla được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung lên Internet hoặc Intranet. Ngày nay, Joomla được sử dụng phổ biến và thông dụng để thiết kế, xây dựng từ những website cá nhân đơn giản đến những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng. Với khóa học này các học viên sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng công cụ Joomla để xây dựng, phát triển các website có quy mô vừa và nhỏ cho các đối tượng đã có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và yêu thích công việc xây dựng, thiết kế website. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có đủ kỹ năng xây dựng website theo ý thích mà không cần viết nhiều mã chương trình (code).

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học viên muốn tìm hiểu về thiết kế web bằng joomla

Thời Lượng

3, 5 tháng. Tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi

Nội Dung Khóa Học Xây Dựng Website Bằng Joomla


- CMS - Joomla
+ Cài đặt cơ sở dữ liệu
+ Cài đặt Joomla 1.5x
+ Cấu hình
- Quản trị hệ thống
+ Quản lý User
+ Cấu hình chung
+ Quản lý ngôn ngữ
+ Quản lý media
+ Hosting
+ Cài đặt Plugin
+ Cấu hình
+ Sử dụng Plugin
- Quản trị tin tức
+ Section: Nhóm tin
+ Category: Chủ đề
+ Article: Tin tức
- Quản trị Module: Các module xây dựng sẵn ( Banner, footer, login, poll,...)
- Quản trị menu: Quản trị item và các dạng item
- Quản trị Component
+ Banner.
+ Contact
+ Poll
+ Search
+ News feed
+ Web link
- Quản trị Plugin
+ Cài đặt Plugin
+ Cấu hình
+ Sử dụng Plugin
- Quản trị ngôn ngữ
- Các Component tiện ích
+ FireBoard. (Joomla tích hợp diễn đàn).
+ Joomla Multimedia. (Website nhạc, phim ảnh).
+ Joomla - Galerry. (Website ảnh số, chia sẻ hình ảnh).
+ JoomFish (Hỗ trợ đa ngôn ngữ).
- Template
- Cài đặt template
- Thương mại điện tử với VirtueMart
+ Cài đặt và cấu hình VirtueMart
+ Cấu hình đa ngôn ngữ cho VirtueMart
+ Quản trị danh mục, sản phẩm
+ Shopping Cart
+ Thanh toán trực tuyến
- Đề tài cuối khóa

Ưu Đãi Chung

Ngoài ra nếu bạn chọn học lớp cơ bản thì học phí là 800000

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ITC Bình Thuận
Số 284 Trần Hưng Đạo, Phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
Người liên hệ: ITC Bình Thuận
Điện thoại: (062)3750292
Website: http://www.binhthuan.vn - Email: itc@binhthuan.gov.vn
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thông tin và truyền thông Bình Thuận, được thành lập theo quyết định số 105/QĐ - UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ thông tin và truyền thông có tính chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc sở thông tin và truyền thông. Trung tâm có chức năng giúp giám đốc sở thông tin và truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, trực tiếp quản lý, vận hành về hạ tầng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trụ sở của trung tâm đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trung Tâm có nhiệm vụ và quyền hạn là tổ chức quản lý, vận hành và phát triển trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) và hạ tầng truyền thông của các cơ quan nhà nước của tỉnh có kết nối đến TTTHDL, quản lý và cung cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, hệ thống thông tin địa lý (GIS), dịch vụ mạng hoạt động bên trong TTTHDL. Thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của tỉnh, kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng các cơ quan nhà nước và TTTHDL. Nghiên cứu thu thập, xử lý, xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và phát triển các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính.
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản